top of page
  • Writer's pictureEric Sharma

PÅSTANDEN: Erlend Gjerde


Foto: Sebastian Ludvigsen


På lørdager lirer The Holy Grail fra seg vågale og tidvis kvalme påstander som vi selv ikke nødvendigvis står for sjøl, men kanskje har hørt andre uttale og ber kjentfolk reagere med sine tanker og meninger.


UKAS PÅSTAND: «INGEN I BRANSJEN BRYR SEG OM UNDERGRUNNEN»


Til å svare på ukas påstand har vi fått svar fra daglig leder og A&R i Indie Recordings, sjef for BLACK i by:Larm og trommis i Djerv, Erlend Gjerde.


– Jeg er helt uenig i påstanden. Faktisk vil jeg hevde det motsatte, at bransjen er veldig opptatt av undergrunnen. I alle fall vi som opererer i Rock og Metal. Og det er det en veldig enkel grunn til: Det er der vi finner talent som etterhvert løftes opp, og som blir til artister som gir bransjen for øvrig et livsgrunnlag.


På den annen side opplever jeg ganske ofte at det er folk i undergrunnen som er mer opptatt av å distansere seg fra de som kanskje har blitt litt mer etablert, og det virker på meg i alle fall, som at det gjøres et poeng av at å være likt av få og å være ukjent er et gode i seg selv. Personlig, og ikke minst for Indie sin del, finner vi nesten alle våre artister i dette miljøet. Så vi er veldig opptatte av det, og jeg kan ikke si at jeg opplever det annerledes i andre deler av bransjen heller. I by:Larm er det for eksempel mye intern diskusjon om hvordan vi kan engasjere og spille på lag med aktører utenfor mainstream, noe vi eksempelvis har gjort i by:Larm Black ved å ha partnerskap med festivaler som Høstsabbath, Midgardsblot etc.


Jeg føler det er en god forståelse av hvor viktig undergrunnen er, og hvilken bærebjelke det er spesielt i rock, hardrock og metal-miljøet.


Recent Posts

See All
bottom of page